Ημέρα Ώρα Συνθήκες
Θερμοκρασία Άνεμος Υγρασία

21/ 1/2017
2:00
-0.6 BA 2 Bf 87.%
8:00
-1.4 BA 2 Bf 85.%
14:00
6.9 BA 2 Bf 66.%
20:00
1.3 BA 2 Bf 86.%

22/ 1/2017
2:00
-1.3 BA 2 Bf 78.%
8:00
-2.7 BA 2 Bf 77.%
14:00
5.5 BA 2 Bf 62.%
20:00
1.6 BA 2 Bf 84.%

23/ 1/2017
2:00
0.0 BA 2 Bf 86.%
8:00
-2.5 BA 2 Bf 85.%
14:00
4.2 BA 3 Bf 75.%
20:00
3.8 BA 2 Bf 87.%

24/ 1/2017
2:00
0.8 BA 2 Bf 91.%
8:00
1.0 BA 2 Bf 94.%
14:00
7.2 N 2 Bf 96.%
20:00
3.3 NA 2 Bf 93.%

25/ 1/2017
2:00
0.0 A 1 Bf 85.%
8:00
-1.8 BA 2 Bf 82.%
14:00
7.1 BA 2 Bf 70.%
20:00
2.9 BA 2 Bf 90.%

26/ 1/2017
2:00
2.6 BA 2 Bf 90.%
8:00
-1.7 BA 2 Bf 85.%
14:00
4.5 BA 2 Bf 68.%
20:00
1.5 BA 2 Bf 89.%

27/ 1/2017
2:00
0.3 BA 2 Bf 81.%
8:00
-4.0 BA 1 Bf 79.%
14:00
5.3 Δ 2 Bf 65.%
20:00
0.5 1 Bf 96.%