Ημέρα Ώρα Συνθήκες
Θερμοκρασία Άνεμος Υγρασία

21/ 1/2017
2:00
-1.7 BA 2 Bf 92.%
8:00
-4.0 BA 2 Bf 91.%
14:00
5.2 BA 2 Bf 77.%
20:00
1.4 BA 2 Bf 91.%

22/ 1/2017
2:00
-2.0 BA 2 Bf 85.%
8:00
-4.0 BA 2 Bf 84.%
14:00
3.5 BA 2 Bf 70.%
20:00
-1.0 BA 2 Bf 85.%

23/ 1/2017
2:00
-0.8 BA 3 Bf 88.%
8:00
-1.8 BA 2 Bf 88.%
14:00
2.4 BA 2 Bf 80.%
20:00
1.9 BA 2 Bf 90.%

24/ 1/2017
2:00
2.1 BA 3 Bf 94.%
8:00
-0.1 BA 2 Bf 96.%
14:00
4.6 2 Bf 93.%
20:00
-2.0 NA 1 Bf 99.%

25/ 1/2017
2:00
-2.8 BA 1 Bf 90.%
8:00
-2.2 BA 2 Bf 79.%
14:00
4.8 BA 2 Bf 77.%
20:00
0.3 BA 2 Bf 92.%

26/ 1/2017
2:00
1.0 BA 2 Bf 90.%
8:00
-1.7 BA 2 Bf 90.%
14:00
2.5 BA 2 Bf 76.%
20:00
-1.6 BA 2 Bf 92.%

27/ 1/2017
2:00
-2.4 BA 2 Bf 87.%
8:00
-4.7 BA 2 Bf 87.%
14:00
3.8 2 Bf 72.%
20:00
-1.8 1 Bf 97.%