Ημέρα Ώρα Συνθήκες
Θερμοκρασία Άνεμος Υγρασία

21/ 1/2017
2:00
6.0 BA 3 Bf 71.%
8:00
4.0 BA 3 Bf 70.%
14:00
12.1 NA 1 Bf 47.%
20:00
9.4 BA 3 Bf 64.%

22/ 1/2017
2:00
5.4 BA 3 Bf 66.%
8:00
3.8 BA 3 Bf 67.%
14:00
12.1 A 2 Bf 48.%
20:00
8.4 BA 3 Bf 64.%

23/ 1/2017
2:00
5.9 BA 3 Bf 69.%
8:00
5.3 A 3 Bf 67.%
14:00
9.9 A 4 Bf 71.%
20:00
8.0 NA 3 Bf 77.%

24/ 1/2017
2:00
6.4 BA 4 Bf 82.%
8:00
6.0 A 3 Bf 79.%
14:00
14.5 NA 3 Bf 73.%
20:00
10.3 BA 2 Bf 74.%

25/ 1/2017
2:00
6.9 BA 3 Bf 71.%
8:00
6.0 BA 2 Bf 68.%
14:00
12.0 BA 1 Bf 55.%
20:00
9.6 BA 3 Bf 68.%

26/ 1/2017
2:00
6.9 BA 3 Bf 70.%
8:00
5.9 BA 3 Bf 71.%
14:00
11.5 A 3 Bf 53.%
20:00
8.7 BA 3 Bf 63.%

27/ 1/2017
2:00
5.0 A 3 Bf 68.%
8:00
3.8 NA 2 Bf 67.%
14:00
9.9 2 Bf 59.%
20:00
7.8 NA 1 Bf 73.%