Ημέρα Ώρα Συνθήκες
Θερμοκρασία Άνεμος Υγρασία

21/ 1/2017
2:00
3.8 BA 2 Bf 80.%
8:00
1.1 BA 2 Bf 78.%
14:00
10.9 A 0 Bf 56.%
20:00
5.4 BA 1 Bf 87.%

22/ 1/2017
2:00
2.6 BA 2 Bf 72.%
8:00
2.1 BA 2 Bf 71.%
14:00
10.1 BA 1 Bf 54.%
20:00
7.0 BA 2 Bf 73.%

23/ 1/2017
2:00
4.3 BA 2 Bf 75.%
8:00
3.4 BA 2 Bf 74.%
14:00
7.7 BA 2 Bf 79.%
20:00
7.6 BA 2 Bf 89.%

24/ 1/2017
2:00
5.3 BA 2 Bf 94.%
8:00
4.0 A 2 Bf 94.%
14:00
10.7 NA 3 Bf 84.%
20:00
8.1 NA 2 Bf 91.%

25/ 1/2017
2:00
4.4 BA 2 Bf 84.%
8:00
-0.9 BA 1 Bf 80.%
14:00
11.2 1 Bf 58.%
20:00
6.8 BA 1 Bf 87.%

26/ 1/2017
2:00
4.8 BA 2 Bf 80.%
8:00
3.1 BA 2 Bf 82.%
14:00
8.7 BA 1 Bf 67.%
20:00
7.4 BA 1 Bf 82.%

27/ 1/2017
2:00
2.3 BA 2 Bf 79.%
8:00
0.1 BA 1 Bf 76.%
14:00
8.4 Δ 2 Bf 70.%
20:00
4.5 NA 0 Bf 93.%