Ημέρα Ώρα Συνθήκες
Θερμοκρασία Άνεμος Υγρασία

21/ 1/2017
2:00
4.3 BA 3 Bf 68.%
8:00
3.9 BA 3 Bf 67.%
14:00
12.5 A 1 Bf 48.%
20:00
8.4 BA 2 Bf 71.%

22/ 1/2017
2:00
4.3 BA 3 Bf 67.%
8:00
4.0 BA 3 Bf 62.%
14:00
12.5 BA 2 Bf 48.%
20:00
8.8 BA 3 Bf 65.%

23/ 1/2017
2:00
4.7 BA 3 Bf 65.%
8:00
4.8 BA 3 Bf 66.%
14:00
10.2 A 3 Bf 67.%
20:00
8.6 BA 3 Bf 80.%

24/ 1/2017
2:00
7.2 BA 4 Bf 85.%
8:00
6.9 A 3 Bf 83.%
14:00
12.1 NA 3 Bf 80.%
20:00
10.3 NA 2 Bf 82.%

25/ 1/2017
2:00
7.0 BA 2 Bf 77.%
8:00
6.3 BA 2 Bf 67.%
14:00
14.0 2 Bf 54.%
20:00
9.9 BA 2 Bf 69.%

26/ 1/2017
2:00
6.2 BA 3 Bf 71.%
8:00
5.5 BA 3 Bf 70.%
14:00
11.5 BA 2 Bf 60.%
20:00
8.4 BA 1 Bf 70.%

27/ 1/2017
2:00
4.8 BA 2 Bf 72.%
8:00
3.8 A 2 Bf 76.%
14:00
10.4 1 Bf 70.%
20:00
7.3 NA 1 Bf 80.%