Ημέρα Ώρα Συνθήκες
Θερμοκρασία Άνεμος Υγρασία

21/ 1/2017
2:00
-1.0 BA 2 Bf 97.%
8:00
-2.4 BA 2 Bf 98.%
14:00
6.2 BA 2 Bf 100.%
20:00
-0.6 BA 3 Bf 95.%

22/ 1/2017
2:00
-2.1 BA 3 Bf 93.%
8:00
-3.1 BA 3 Bf 94.%
14:00
5.3 BA 3 Bf 90.%
20:00
1.5 BA 3 Bf 93.%

23/ 1/2017
2:00
-1.5 BA 3 Bf 96.%
8:00
-3.2 BA 3 Bf 96.%
14:00
4.8 BA 3 Bf 92.%
20:00
3.5 BA 3 Bf 94.%

24/ 1/2017
2:00
3.1 BA 3 Bf 96.%
8:00
-0.7 BA 3 Bf 97.%
14:00
5.4 2 Bf 100.%
20:00
0.5 NA 2 Bf 99.%

25/ 1/2017
2:00
-2.4 NA 1 Bf 95.%
8:00
-3.1 BA 2 Bf 93.%
14:00
4.9 BA 2 Bf 95.%
20:00
1.9 BA 2 Bf 95.%

26/ 1/2017
2:00
0.3 BA 2 Bf 95.%
8:00
-2.0 BA 2 Bf 95.%
14:00
4.2 BA 2 Bf 86.%
20:00
0.2 BA 2 Bf 93.%

27/ 1/2017
2:00
-3.1 BA 2 Bf 91.%
8:00
-4.8 BA 1 Bf 94.%
14:00
5.1 Δ 2 Bf 79.%
20:00
-0.2 1 Bf 99.%