Ημέρα Ώρα Συνθήκες
Θερμοκρασία Άνεμος Υγρασία

21/ 1/2017
2:00
5.5 BA 3 Bf 80.%
8:00
3.2 BA 2 Bf 80.%
14:00
12.2 BA 2 Bf 54.%
20:00
7.5 BA 3 Bf 79.%

22/ 1/2017
2:00
5.2 BA 3 Bf 75.%
8:00
3.2 BA 3 Bf 75.%
14:00
11.7 BA 3 Bf 53.%
20:00
7.3 BA 3 Bf 74.%

23/ 1/2017
2:00
5.2 BA 3 Bf 77.%
8:00
5.0 BA 3 Bf 76.%
14:00
9.4 BA 3 Bf 72.%
20:00
7.5 BA 3 Bf 84.%

24/ 1/2017
2:00
6.5 BA 3 Bf 89.%
8:00
5.6 BA 2 Bf 90.%
14:00
13.3 NA 2 Bf 72.%
20:00
8.6 BA 2 Bf 92.%

25/ 1/2017
2:00
5.6 BA 2 Bf 76.%
8:00
4.6 BA 2 Bf 71.%
14:00
13.6 A 2 Bf 55.%
20:00
8.2 BA 2 Bf 80.%

26/ 1/2017
2:00
5.6 BA 2 Bf 81.%
8:00
4.5 BA 3 Bf 79.%
14:00
10.8 BA 2 Bf 56.%
20:00
7.0 BA 2 Bf 78.%

27/ 1/2017
2:00
4.5 BA 2 Bf 78.%
8:00
2.7 BA 2 Bf 77.%
14:00
10.7 2 Bf 58.%
20:00
5.6 1 Bf 93.%